Herrens Vingård Start Vision Bön Barn Ungdom


Senaste nytt

Herrens Vingård är en kristen församling som sprider evangelium om Jesus Kristus till hela världen. Våra pelare av tro är bön,bibelundervisning,evangelisation som livsstil och ett aktivt välsignande av Guds egendomsfolk Israel

Församlingen är basen för missionsorganisationen Gmgm Sweden .Syftet är att sprida evangelium till hela världen samtidigt som man utövar barmhärtighet bland behövande. Just nu förbereder vi oss för att starta ett barnhem i Kerala/Indien. Mer information om det hittar du på vår egen hemsida www.gmgmsweden.com
Vill du ge en gåva för vårt arbete/support for Gmgm mission

IBAN: SE73 9500 0099 6018 0484 8792
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

PG 484879-2
BG 332-2443

- Du som vill veta vem Jesus är,varför Han dog för dig och varför vi behöver Honom kommer till rätt plats i vår församling.

- Du som älskar Jesus, lovsång, intensiv bön och tror på den helige Andes gåvor i funktion kommer till rätt plats i vår församling.

- Du som söker ett andligt hem med värme, kärlek och passion för Jesus kommer till rätt plats i vår församling.


Välkommen -se kalender för våra möten - Gud välsigne dig

Vad tror vi på

BönSnabbaste vägen till oss med SL