Herrens Vingård Start Vision Bön Barn Ungdom


Senaste nytt

Herrens Vingård är en kristen församling som tror på hela Bibeln.
Vi älskar också Guds egendomsfolk Israel som vi stödjer genom bön och hjälpprojekt.


I enlighet med Jesu missionsbefallning är det vårt mål att gå ut i hela världen för att göra människor till Jeshuas/Jesus lärljungar.

Församlingen är basen för missionsorganisationen Gmgm Sweden
Vi sprider evangeliet med praktisk, barmhärtig hjälp.
"Spread the gospel - experience the mercy of God"
Jesaja kap. 58 ifrån Bibeln ger oss inspiration och är vår drivkraft och vårt mål


Just nu pågår en akut insamling för matpaket till det krisdrabbade Kerala i Indien

Var god se på www.gmgmsweden.com för att få mer information, klicka under fliken New feeds..


Vill du hjälpa oss med en gåva till vårt arbete för Gmgm mission?
Du kan då använda dig av vårt gåvokonto enligt nedan.
Gud välsigne dig.

IBAN: SE73 9500 0099 6018 0484 8792
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

PG 484879-2
BG 332-2443

JESUS ÄLSKAR DIG och GUDS rika välsignelse

Vad tror vi på

BönSnabbaste vägen till oss med SL