Herrens Vingård Start Vision Bön Barn Ungdom


Senaste nytt

Herrens Vingård är ett bönecenter för all Guds folk och vill sprida evangelium till hela världen.

Vi är en växande grupp människor med olika etniska bakgrunder. Majoriteten av oss kommer ifrån Mellanöstern.
Våra möten är alltid på svenska,tolkning till engelska och arabiska kan erbjudas.

- Du som vill veta vem Jesus är,varför Han dog för dig och varför vi behöver Honom kommer till rätt plats i vår församling.

- Du som älskar Jesus, lovsång, intensiv bön och tror på den helige Andes gåvor i funktion kommer till rätt plats i vår församling.

- Du som söker ett andligt hem med värme, kärlek och passion för Jesus kommer till rätt plats i vår församling.


Välkommen -se kalender för våra möten - Gud välsigne dig

Vad tror vi på

BönSnabbaste vägen till oss med SL