Pastorns Blogg

Uppstart

07.08.2023

Hej kära syskon. Vi har kommit tillbaka från våra resor under sommaren och ser framemot att träffas snart igen. Lördag 19. augusti har vi åter tillgång till lokalen på Staffans väg 9. Välkomna kl.17 till bön, lovsång Guds ord och syskongemenskap. Nu i veckan är vi som ledarskap i bön för hösten. Guds vilja må ske. Vi söker Honom,...

Nu har vi börjat med den grupp som har legat på mitt hjärta i många år. I Jesaja kapitel 58 uppmanar Gud oss troende till att följa Honom helhjärtat istället för ytligt. Som exempel säger Herren att Han vill att vi ska dela vårt bröd med den hungrige, skaffa de fattiga en boning, klä den nakne. Förutom det...

UPPROP

30.11.2022

Kära vänner, syskon i Herren. Här delar jag nu ett upprop som Lars Enarson skrev, där han förmedlar Bibeltexter som belyser den aktuella frågan om sexualitet, familjeförhållanden och församlingen. Jag står bakom detta helhjärtat och i uppropet framgår det även att vi ska be tillsammans första fredagen i varje månad. Läs gärna igenom uppropet och...

" HAN har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike" Kolosserbrevet Kapitel 1:13

BÖNEGRUPPER

07.10.2022

" Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om. " Johannes första brev 5 : 14-15

I Lukas kapitel 15 berättar Jesus en liknelse om det återfunna fåret. Liknelsen visar oss att Herren söker efter får/människor som har gått vilse i synden och i världen. Det blir stor glädje i himlen när Han har funnit oss och Han bär oss hem tillbaka till Hans gemenskap.

Efter bön och fasta tackar vi Gud för en öppning angående lördagsmöten. Från och med nu, 3. september har vi tillgång till en idrottshall med tillhörande öppen yta i Rotebro på Staffans väg 9. Lokalen rymmer gott om folk och vi kommer att kunna vara där för oss själva varje lördag eftermiddag från kl. 16 till 20.

Kära syskon i Herrens Vingård. På måndagar har jag möjlighet att be och prata med dig. Under dagen finns möjlighet att kontakta mig. Skicka SMS till 070 792 84 24 eller använd kontaktsidan om du vill lämna personliga böneämnen och jag kämpar för dig i bön.