sv

Pastorns Blogg

I Lukas kapitel 15 berättar Jesus en liknelse om det återfunna fåret. Liknelsen visar oss att Herren söker efter får/människor som har gått vilse i synden och i världen. Det blir stor glädje i himlen när Han har funnit oss och Han bär oss hem tillbaka till Hans gemenskap.

Efter bön och fasta tackar vi Gud för en öppning angående lördagsmöten. Från och med nu, 3. september har vi tillgång till en idrottshall med tillhörande öppen yta i Rotebro på Staffans väg 9. Lokalen rymmer gott om folk och vi kommer att kunna vara där för oss själva varje lördag eftermiddag från kl. 16 till 20.

Kära syskon i Herrens Vingård. På måndagar har jag möjlighet att be och prata med dig. Under dagen finns möjlighet att kontakta mig. Skicka SMS till 070 792 84 24 eller använd kontaktsidan om du vill lämna personliga böneämnen och jag kämpar för dig i bön.