BÖNEGRUPPER

UPPLANDS VÄSBY

Varje tisdag möts vi kl. 19 - 21 hemma hos familjen Forss Waltman , på Vårgårdsvägen 7 i Upplands- Väsby.

Fokus ligger på bön för Israel och mellanöstern samt vårt land Sverige 

Det är alltid lovsång och en kortare Bibelutläggning om aktuella händelser i Israel eller mellanöstern.

Det är högt i tak, och en mycket varm atmosfär av kärlek och gemenskap i detta hus.

För vidare frågor kontakta

Leif Forss:  070 594 67 12VALLENTUNA

Torsdagar varannan vecka möts vi i Vallentuna, på Allévägen 8

Fokus ligger på bön för Vallentuna och att hitta "förlorade får", som behöver hitta ett andligt hem

Det är alltid lovsång och och en kortare Bibelutläggning om något aktuellt i världen. 

Det är en öppen, avslappnad och personlig  atmosfär av vänskap i detta hus 

För vidare frågor kontakta

Uwe Krause: 070 792 84 24