sv

BÖNEGRUPPER

UPPLANDS VÄSBY

Varje tisdag möts vi kl. 19 - 21 hemma hos familjen Forss Waltman , på Vårgårdsvägen 7 i Upplands- Väsby.

Fokus ligger på bön för Israel och mellanöstern samt Sverige. Gruppen består av ca 15 personer .

Det är alltid lovsång och en kortare Bibelutläggning om aktuella händelser i Israel eller mellanöstern.

Det är högt i tak, och en mycket varm atmosfär av kärlek och gemenskap i detta hus.

För vidare frågor kontakta

Leif Forss:  070 594 67 12VALLENTUNA

Torsdagar jämna veckor möts vi               kl. 18:30 till 20:00 i Vallentuna, på Allévägen 8

Fokus ligger på bön för Vallentuna och att hitta "förlorade får". Gruppen består av ca 4 - max 10 personer.

Det är alltid lovsång och bön och en Bibelutläggning / Efesierbrevet/ samt tid för personlig samtal

Det är en öppen, avslappnad och personlig  atmosfär av vänskap i detta hus 

För vidare frågor kontakta

Uwe Krause: 070 792 84 24UPPSALA

Söndagar kl.17 möts vi hemma hos Erik-Stefan och Clarice i Uppsala på Trasthagsvägen 20 

Fokus ligger på bön för landet och det råder en öppen atmosfär för den helige Andes ledning

Det är alltid lovsång, bön, och Bibelsamtal om aktuella ämnen i vår värld

Kolla gärna i fliken "kalender" , där vi annonserar när nästa möte blir av och va med i bön för Uppsala och hela vårt land Sverige

För vidare frågor kontakta

Erik-Stefan  076 777 51 37