Global Mercy Gospel Mission Indien

" lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom "       

Jesaja kapitel 58: 6-7


År 2017 inspirerade den helige Ande oss att starta ett missionsarbete, som arbetar bland fattiga människor. Gud öppnade en dörr till att starta Global Mercy Gospel Mission i södra Indien bland ursprungsbefolkningen.

" spread the gospel - experience the mercy of God "


I staden Adimali i bergsområdet av delstaten Kerala finns många ursprungsstammar som lever under existensminimum. Den indiska staten förser med ett stycke land och grödor , som knappt räcker till att överleva.  Bland dessa människor arbetar vårt team i Indien med evangelisation, utdelning av mat, kläder och skolmaterial.

År 2018 startade vi med Guds nåd en Bibelskola i området. Första året examinerades 8 elever och året därpå 6 elever. Under ett år läser man grunderna i Guds ord och är med på evangelisationsinsatser runtom i Kerala


Sedan år 2021  äger vi en tomt i staden Adimali. Just nu pågår bygget av vårt eget missionscenter. Huset kommer att ha en multianvändning som bostad för vår ledarfamilj, bön och gudstjänstrum, klassrum för bibelskolan och övernattningslägenhet för resande evangelisationsteam. Vårt mål är med Guds nåd att kunna färdigställa huset till år 2023 och inviga en ny bibelskolklass så fort som möjligt.

Det behövs en del praktiska saker att göra. De akuta behoven just nu är toaletter, dusch, elledningar och golvläggning. Budget för detta är ca. 30.000 kronor.

Vill du  bidra ekonomiskt kan du använda vårt konto i Herrens Vingård och märk din gåva med " Indien".

SWISH         123 254 53 17
BANKGIRO 332 - 2443
PLUSGIRO  48 48 79-2
TACK OCH GUD VÄLSIGNE DIGSnart är det dax för missionsresa! 27.oktober bär det av till Kerala, södra Indien. Nedan ser du teamet, som är redo att ta sig till Indiens hetta, djungel, bergskedjor och städer med evangeliet. 

Vi ska besöka våra husförsamlingar på plats och uppmuntra de kristna som finns. Vi vill också inviga den lokalen vi håller på att bygga, (se film ovan). Målet är att starta en ny Bibelskoleklass bland nyfrälsta i närheten av staden Adimali. 

Tack för ditt stöd i bön och praktiska medel. Behoven är stora och alla medel används till husbygget, köp av evangelisationsmaterial, bensin, mat och kläder till våra medarbetare i Kerala. 

Guds välsignelse från Uwe med Harald, Jonas och Isak


Herrens Vingård, Nordeabank Sollentuna
IBAN: SE73 9500 0099 6018 0484 8792
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS