sv

KALENDER


Måndag  28. november  kl. 10-15   Bön i olika hem


Tisdag    29. november  kl. 19        Bön för Israel, Sverige   Vårgårdsvägen 7, Uppl.-Väsby


Torsdag  1. december     kl. 18:30   Bön i Vallentuna, Allévägen 8 


Lördag   3. december     kl.  17       Gudstjänst, Staffans väg 9