sv

KALENDER

TISDAG      KL.19     VÅRGÅRDSVÄGEN 7    BÖN FÖR ISRAEL,MELLANÖSTERN OCH SVERIGE


LÖRDAG    KL.17      STAFFANS VÄG 9        GUDSTJÄNST

Möteslokalen vi hyr på lördagar heter "Gillet" , Rotebro Boxningsklubb på Google, och nås med bil via en stor parkeringsplats strax norr om det gröna huset. 

5 Minuter promenadväg norr om Rotebro pendeltågsstation, i Industriområdet, Rotebro östra, Staffans väg 9