SKÖRDETID FÖR DE FÖRLORADE FÅREN

19.09.2022

I Lukas kapitel 15 berättar Jesus en liknelse om det återfunna fåret. Liknelsen visar oss att Herren söker efter får/människor som har gått vilse i synden och i världen. Det blir stor glädje i himlen när Han har funnit oss och Han bär oss hem tillbaka till Hans gemenskap.  

När jag läste denna liknelse i veckan upplevde jag en stilla viskning från Herren som sa : " nu är det tid för de förlorade fåren att komma tillbaka. Bered en plats , fysisk och i era hjärtan för människor som Jag kallar tillbaka till gemenskap med mig och mer er. Det kommer en tid av tårar och av glädje, en tid av rannsakning och en tid av omvändelse. En tid av sorg som förvandlas till glädjedans.

Psaltaren 30: 12 säger " Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga Dig utan att tystna, Herren min Gud, jag vill tacka Dig för evigt. "

Vi ska ta detta budskap till våra hjärtan och ha mästarens attityd. Dvs. att vi som är Hans efterföljare också söker upp de förlorade, att vi också bära hem de till församlingen, att vi lyssnar, läker, upprättar dem och att vi gläder oss med dem.