UPPROP

30.11.2022

Kära vänner, syskon i Herren. Här delar jag nu ett upprop som Lars Enarson skrev, där han förmedlar Bibeltexter som belyser den aktuella frågan om sexualitet, familjeförhållanden och församlingen. Jag står bakom detta helhjärtat och i uppropet framgår det även att vi ska be tillsammans första fredagen i varje månad. Läs gärna igenom uppropet och studera Bibeln själv och låt den helige Ande leda dig in i bön för vårt land och för den utveckling som just nu sker.