BÖNEGRUPPER

07.10.2022

" Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om. "     Johannes första brev 5 : 14-15

Bön är motorn i varje kristen församling och i varje troende individ. Att be är att lita på Herren Jesus i alla livets situationer. Bön är samtal med Gud. Bön är att lyssna på Herren och söka Honom. Bön är tillbedjan. Bön är kamp och arbete. Bön är proklamation i andevärlden. Bön är livsnerven i vår relation till Herren och bland det viktigaste vi behöver öva oss i dagligen.

I Herrens Vingård har bönen alltid en central och viktig roll. Vår kärlek till Jesus driver oss in i en ständig gemenskap med Honom. 

Vi har också organiserade bönegrupper som nu håller på att växa och utökas i Storstockholm. För närvarande har vi en grupp som möts regelbundet på Tisdagar i Upplands- Väsby och en grupp som möts på Torsdagar i Vallentuna. Vi har också en grupp på gång i Uppsala och en i Gustavsberg.  

Jag uppmanar dig till att vara med och be i en av dessa grupper och framförallt att avvarar en fast stund varje dag till personlig bön. Om vi är många som söker Herren för vägledning för oss privata och för vårt samhälle, så kommer vi se hur Guds Ande breder ut sig över vår stad och land. Herren längtar efter att höra din röst och Han vill svara på alla våra frågor.    

Vill du ha mindre våld, färre skjutningar, större trygghet på gator och torg - BE

Vill du ha bättre relationer, friskare samhällsklimat, mer kärlek istället för hat- BE

Gud välsigne dig och vi ses