Jesaja  27:3  " JAG HERREN SKÖTER OM DEN, STÄNDIGT VATTNAR JAG DEN, BÅDE DAG OCH NATT VAKTAR JAG DEN, SÅ ATT INGEN SKALL SKADA DEN"


Dessa ord kom till vår församlings grundare Yosef Alfarhan under bön och fasta år 2009. . Efter en period av bön i några månader, startade 4 personer en hembönegrupp i Upplands-Väsby. Herren är trofast och visat att Han håller sin hand över sin egen vingård. 

Idag består församlingen Herrens Vingård av en trogen skara runt 30 personer i alla åldrar och från olika nationaliteter.  Vi möts  ofta i privata hem för bönemöten och härlig gemenskap. På  lördagarna  firar vi Gudstjänst i en hyrd  lokal/idrottshall i Rotebro. Den familjära gemenskapen, kärleken till varandra och till Herren,  är viktig för oss och  den bibliska modellen ifrån Apostlagärningarna Kapitel 2 är bilden vi eftersträvar.

Vi är en aktiv, levande och bedjande församling. HERREN önskar att alla medlemmar i Hans vingård  ska bära frukt, 30 , 60 , eller 100 falt.  Vi ska förbli i Honom och älska Hans bud. Min önskan är att vi ska förmedla Guds oerhörda kärlek till oss varje gång vi möts, samt att alla även får en utmaning att göra Guds vilja och vara Herrens lärjunge. 

Vi tror att vi lever i den sista tiden, och strax före den tid som Bibeln beskriver som vedermöda eller Jakobs nöd.   Pandemier som Covid 19, hot om krig, och händelser i Israel ger oss en övertygelse om att vi är i begynnelsen av födslovåndorna, som man kan läsa om i Matteus kap 24. 


Det är viktigt för oss troende att vara andligt vakna och förberedda . Det viktigaste är att vara frälst, att du har tagit emot Herren Jesus och dina synder är förlåtna.  Herren utlovar evigt liv för alla som tror på Honom .


Vi behöver dock även förbereda oss mentalt på att en nöd kan komma drabba hela världen snart. Girighet, egoism, oenighet har ingen plats i Guds rike och vi ber dagligen att vår församling ska vara ljus och salt för vår värld. Vi vill vara annorlunda, hjälpa varandra med äkta kärlek, bryr oss om varandra i ord och handling. 

Välkomna till församlingen Herrens Vingård, kom och besök oss på ett möte, be tillsammans med oss och upplev värme, kärlek, vänskap och få en utmaning i livet.


  EVANGELIST:  YOSEF ALFARHAN           070 792 84 25

  PASTOR :         UWE KRAUSE             070 792 84 24


"HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG, HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG NÅDIG, HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. " 

  4.MOSEBOKEN 6:24-25